วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557สิทธิ์เกอดจากการเรียกร้องเอาจากผู้อื่น ไม่ใช่สิทธิ์ที่นำมาซึ่งความสุขเสมอไป  สิทธิ์ที่เราควรจะได้นั้น ไม่จำเป็นต้องแสวงหา ไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ ไม่ต้องสร้างหรือทำลายสิ่งใดเพื่อสิทธิ์  เพราะสิทธิ์นั้นมีพร้อมอยู่แล้วในทุกผู้ทุกคน เมื่อเห้นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ไม่ควรยุ่งเกี่ยว เมื่อเห็นว่าต้องสู้ เราก็ต้องสู้ด้วยใจและวิธีของเรา